Pilerense­anlæg

Miljøvenlig rensning af spildevand med piletræer

Godt for miljøet & pengepungen

Vores løsninger er gode for både miljøet og pengepungen. Vi prioriterer miljømæssig bæredygtighed ved at minimere forurening og energiforbrug. Samtidig er løsningen økonomisk fordelagtig. Dette skaber en win-win-situation, der gavner både vores planet og økonomi.

Verdens første og eneste grønne spildevandsrenseanlæg, som intet udleder til omgivelserne og som er i stand til at rense >150m3 sort spildevand fra en husstand for < 70 øre/m3. Anlægget har ingen bundfældningstank som skal tømmes og bruger CO2 for at rense spildevandet. Anlægget er patentbeskyttet i 38 lande under patent nummer EP 3268 318 B1. Pris på etablering af anlæg: 80.000 – 100.000 DKK

Selve opbygningen af anlægget fylder 4x20m og har tætte sider og bund. Udstyret med en bioreaktor i midten af anlægget indeholdende 9 stk. halmballer.

Sund økonomi

Det udgør ultra lave driftsomkostninger på under 5,- pr. måned og ingen afgifter eller skjulte gebyrer. Og så hjælper vi dig med at finde den helt rigtige finansiering af anlægget. Vores pilerensningsanlæg er ikke kun en økonomisk fordel, men det skaber også et sundt miljø. 

Minimal miljøbelastning

Som de eneste kan vi garantere opsamling af b.la. mikroplast, tungmetaller og medicinrester. Ved at bruge naturlige processer og undgå kemiske stoffer og energiintensive metoder reducerer vi betydeligt vores påvirkning af miljøet. Dette bæredygtige og skånsomme tilgang betyder, at vores anlæg passer på planeten, mens de renser spildevandet effektivt.

Fremtidssikret

Vores pilerensningsanlæg er en fremtidssikret løsning. Fordelen ved at vores anlæg ikke udleder renset spildevand (udover at det er godt for miljøet og at du slipper for at betale afgifter) er at anlægget opfylder alle rensekrav- Også hvis disse bliver strammet i fremtiden. Dette sikrer, at vores anlæg forbliver relevante og effektive, samtidig med at de bidrager til en mere bæredygtig fremtid for kommende generationer. 

Få 25 år med lave omkostninger med et 2. generations pilerensningsanlæg

Med vores 2. generations pilerensningsanlæg kan du se frem til hele 25 års drift med lave omkostninger. Denne langsigtede økonomiske fordel opnås ved at udnytte naturens egne kræfter til spildevandsrensning og undgå de kontinuerlige udgifter, der er forbundet med traditionelle metoder.

Med et 2. generations pilerensningsanlæg kan vi altså garantere, at de næste 25 år bliver med ultra lave driftsomkostninger. Det kan vi fordi du slipper for at skulle sætte penge af til tømning af bundfældningstank, spuling af dræn, sive- eller forderlerslange, samt den evigt stigende vandafledningsafgift. Det er vigtigt at tage med i regnestykket, når du vælger anlæg for fremtiden 

.Dette er ikke blot en økonomisk fornuftig beslutning, men også en miljømæssig gevinst, da det reducerer belastningen på planeten og skaber en mere bæredygtig fremtid.

100% udledningsfrit anlæg

Vores pilerensningsanlæg er en stolt repræsentant for 100% udledningsfri teknologi.Dette betyder, at vores anlæg ikke afgiver nogen former for forurenende stoffer eller kemikalier i naturen. Det er en bæredygtig og miljøvenlig løsning, der giver renset spildevand uden negativ indvirkning på miljøet. Vi forpligter os til at beskytte vores økosystemer og levere topkvalitetsresultater uden nogen skadelig udledning. Vi opsamler alle miljøskadelige stoffer som f.eks. medicinrester, tungmetaller og mikroplast. 

Pilerense­anlæg - Miljøvenlig rensning af spildevand med piletræer. 100% udledningsfrit anlæg.
SBR Innovation

SBR Innovation er en førende aktør inden for miljøteknologi, der tror på at forme et grønnere Danmark. Vores produkt er  et 100% udledningsfrit pilerensningsanlæg, der kombinerer innovation og bæredygtighed for at rense spildevand på en miljøvenlig måde. Vi er dedikerede til at beskytte vores naturlige omgivelser og skabe en renere fremtid for vores samfund. 

Pilerense­anlæg - Miljøvenlig rensning af spildevand med piletræer. Et billigt og grønt alternativ
Billigt og grønt alternativ

Vores tilgang til spildevandsrensning med piletræer repræsenterer et billigt og grønt alternativ. Ved at udnytte naturens egne kræfter og processer kan vi opnå en effektiv vandrensning uden de høje omkostninger ved traditionelle metoder. Samtidig bidrager denne grønne tilgang til at mindske vores økologiske fodaftryk og fremme bæredygtighed. Det er en økonomisk fornuftig og miljøvenlig løsning, der gavner både samfund og miljø. 

Vil du vide mere?

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om miljøvenlig rensning af spildevand med piletræer, er du meget velkommen til at henvende dig allerede i dag. Sammen drøfter vi din situation, ønsker og behov.